Morawska, E. H. (2019). Środki tymczasowe w stanach nadzwyczajnych. Uwagi na tle sprawy Gruzja v. Federacja Rosyjska przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 181–204. https://doi.org/10.31648/prpc.3769