Szubska, M. (2019). Geneza i znaczenie dla unijnego porządku prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 205–219. https://doi.org/10.31648/prpc.3778