Wiczanowska, H. (2019). Współpraca Unii Europejskiej z regionalnymi organizacjami arabskimi i islamskimi w dziedzinie ochrony praw człowieka. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 221–239. https://doi.org/10.31648/prpc.3779