DĄBROWSKI, P. Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, [S. l.], n. 9, p. 59–78, 2019. DOI: 10.31648/prpc.3704. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc/article/view/3704. Acesso em: 2 grudz. 2022.