Baranowska, Grażyna. 2019. „Osoby Zaginione W Kosowie a ONZ – rozważania Na Tle działalności Komisji Doradczej Ds. Praw Człowieka”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień). https://doi.org/10.31648/prpc.3697.