Dąbrowski, Paweł. 2019. „Rozstrzyganie Spraw O Udzielenie Ochrony międzynarodowej Obywatelom Ukrainy W świetle Koncepcji Alternatywy Ochrony wewnętrznej W Kraju Pochodzenia”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień):59-78. https://doi.org/10.31648/prpc.3704.