Jankowska, Patrycja. 2019. „Wybrane Aspekty Procedur Prawnych, których Podmiotem może Być małoletni Cudzoziemiec przebywający Na Terytorium Polski Bez Opieki”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień):91-109. https://doi.org/10.31648/prpc.3750.