Kleczkowska, Agata``````. 2019. „Zbrojni Aktorzy niepaństwowi I Prawa człowieka – władza Bez odpowiedzialności?”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień):125-42. https://doi.org/10.31648/prpc.3758.