Kozłowski, Krzysztof. 2019. „Prawo Do Opieki Dyplomatycznej I Konsularnej – Przyczynek Do rozważań W świetle Standardu międzynarodowego”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień):143-62. https://doi.org/10.31648/prpc.3763.