Matusiak-Frącczak, Magdalena. 2019. „Wybrane Zagadnienia dotyczące Zwalczania Terroryzmu W kontekście Prawa Do Rzetelnego Procesu”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień):163-79. https://doi.org/10.31648/prpc.3766.