Morawska, Elżbieta Hanna. 2019. „Środki Tymczasowe W Stanach Nadzwyczajnych. Uwagi Na Tle Sprawy Gruzja V. Federacja Rosyjska Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień):181-204. https://doi.org/10.31648/prpc.3769.