Szubska, Magdalena. 2019. „Geneza I Znaczenie Dla Unijnego porządku Prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9 (kwiecień):205-19. https://doi.org/10.31648/prpc.3778.