Andrzejczak-Świątek, M. (2019) „Prawno-międzynarodowe aspekty stosowania klauzuli derogacyjnej w amerykańskim systemie ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki derogacji praw dziecka”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 5–20. doi: 10.31648/prpc.3696.