Baranowska, G. (2019) „Osoby zaginione w Kosowie a ONZ – rozważania na tle działalności Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9). doi: 10.31648/prpc.3697.