Dąbrowski, P. (2019) „Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 59–78. doi: 10.31648/prpc.3704.