Jankowska, P. (2019) „Wybrane aspekty procedur prawnych, których podmiotem może być małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski bez opieki”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 91–109. doi: 10.31648/prpc.3750.