Kazimierczuk, M. (2019) „Ograniczenie wolności i praw człowieka podczas stanu wyjątkowego w polskim prawodawstwie”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 111–124. doi: 10.31648/prpc.3753.