Kozłowski, K. (2019) „Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 143–162. doi: 10.31648/prpc.3763.