Matusiak-Frącczak, M. (2019) „Wybrane zagadnienia dotyczące zwalczania terroryzmu w kontekście prawa do rzetelnego procesu”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 163–179. doi: 10.31648/prpc.3766.