Morawska, E. H. (2019) „Środki tymczasowe w stanach nadzwyczajnych. Uwagi na tle sprawy Gruzja v. Federacja Rosyjska przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 181–204. doi: 10.31648/prpc.3769.