Szubska, M. (2019) „Geneza i znaczenie dla unijnego porządku prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 205–219. doi: 10.31648/prpc.3778.