Wiczanowska, H. (2019) „Współpraca Unii Europejskiej z regionalnymi organizacjami arabskimi i islamskimi w dziedzinie ochrony praw człowieka”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, (9), s. 221–239. doi: 10.31648/prpc.3779.