[1]
P. Dąbrowski, „Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia”, prpc, nr 9, s. 59–78, kwi. 2019.