[1]
K. Kozłowski, „Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego”, prpc, nr 9, s. 143–162, kwi. 2019.