[1]
M. Matusiak-Frącczak, „Wybrane zagadnienia dotyczące zwalczania terroryzmu w kontekście prawa do rzetelnego procesu”, prpc, nr 9, s. 163–179, kwi. 2019.