[1]
E. H. Morawska, „Środki tymczasowe w stanach nadzwyczajnych. Uwagi na tle sprawy Gruzja v. Federacja Rosyjska przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości”, prpc, nr 9, s. 181–204, kwi. 2019.