[1]
M. Szubska, „Geneza i znaczenie dla unijnego porządku prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”, prpc, nr 9, s. 205–219, kwi. 2019.