Andrzejczak-Świątek, M. „Prawno-międzynarodowe Aspekty Stosowania Klauzuli Derogacyjnej W amerykańskim Systemie Ochrony Praw człowieka, Ze szczególnym uwzględnieniem Problematyki Derogacji Praw Dziecka”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 5-20, doi:10.31648/prpc.3696.