Baranowska, G. „Osoby Zaginione W Kosowie a ONZ – rozważania Na Tle działalności Komisji Doradczej Ds. Praw Człowieka”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, doi:10.31648/prpc.3697.