Dawidziuk, E., i M. Mazur. „Prawa więźniów W Najnowszych Wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Przeciwko Polsce”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 37-58, doi:10.31648/prpc.3698.