Dąbrowski, P. „Rozstrzyganie Spraw O Udzielenie Ochrony międzynarodowej Obywatelom Ukrainy W świetle Koncepcji Alternatywy Ochrony wewnętrznej W Kraju Pochodzenia”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 59-78, doi:10.31648/prpc.3704.