Jankowska, P. „Wybrane Aspekty Procedur Prawnych, których Podmiotem może Być małoletni Cudzoziemiec przebywający Na Terytorium Polski Bez Opieki”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 91-109, doi:10.31648/prpc.3750.