Kleczkowska, A. „Zbrojni Aktorzy niepaństwowi I Prawa człowieka – władza Bez odpowiedzialności?”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 125-42, doi:10.31648/prpc.3758.