Kozłowski, K. „Prawo Do Opieki Dyplomatycznej I Konsularnej – Przyczynek Do rozważań W świetle Standardu międzynarodowego”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 143-62, doi:10.31648/prpc.3763.