Matusiak-Frącczak, M. „Wybrane Zagadnienia dotyczące Zwalczania Terroryzmu W kontekście Prawa Do Rzetelnego Procesu”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 163-79, doi:10.31648/prpc.3766.