Morawska, E. H. „Środki Tymczasowe W Stanach Nadzwyczajnych. Uwagi Na Tle Sprawy Gruzja V. Federacja Rosyjska Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 181-04, doi:10.31648/prpc.3769.