Szubska, M. „Geneza I Znaczenie Dla Unijnego porządku Prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, nr 9, kwiecień 2019, s. 205-19, doi:10.31648/prpc.3778.