Dąbrowski, Paweł. „Rozstrzyganie Spraw O Udzielenie Ochrony międzynarodowej Obywatelom Ukrainy W świetle Koncepcji Alternatywy Ochrony wewnętrznej W Kraju Pochodzenia”. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, no. 9 (kwiecień 18, 2019): 59–78. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc/article/view/3704.