Jankowska, Patrycja. „Wybrane Aspekty Procedur Prawnych, których Podmiotem może Być małoletni Cudzoziemiec przebywający Na Terytorium Polski Bez Opieki”. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, no. 9 (kwiecień 18, 2019): 91–109. Udostępniono czerwiec 13, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc/article/view/3750.