Kozłowski, Krzysztof. „Prawo Do Opieki Dyplomatycznej I Konsularnej – Przyczynek Do rozważań W świetle Standardu międzynarodowego”. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, no. 9 (kwiecień 18, 2019): 143–162. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc/article/view/3763.