Matusiak-Frącczak, Magdalena. „Wybrane Zagadnienia dotyczące Zwalczania Terroryzmu W kontekście Prawa Do Rzetelnego Procesu”. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, no. 9 (kwiecień 18, 2019): 163–179. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/prpc/article/view/3766.