[1]
Doroszczyk, J. 2018. Opricznina jako pierwsza rosyjska służba specjalna i jej znaczenie w systemie politycznym. Przegląd Wschodnioeuropejski. 9, 2 (lis. 2018), 11–24. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.2996.