[1]
Matveichyk, D. 2019. Rozwój biografistyki i regionalistyki powstania styczniowego na Białorusi w historiografii polskiej okresu międzywojennego: The Development of Biography Studies and Regional Studies of the 1863–1864 Uprising in Belarus in Polish Historiography of the Interwar Period. Przegląd Wschodnioeuropejski. 10, 1 (cze. 2019), 89–101. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.4505.