[1]
Olechowski, P. 2019. Początki działalności Konsulatu Generalnego RP w Kijowie po II wojnie światowej (1947−1949): The Beginnings of Diplomatic Operation of Consulate General of the Republic of Poland in Kyiv after the Second World War (1947–1949). Przegląd Wschodnioeuropejski. 10, 2 (grudz. 2019), 179–192. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.5472.