[1]
Szmyt, A. 2021. Struktura szkolnictwa w imperium rosyjskim na początku XIX wieku. Zarys problemu: The structure of education in the Russian Empire at the beginning of the 19th century – outline of the issue. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (cze. 2021), 21–33. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6456.