[1]
Jurkowski, R. 2021. Udział polskich ziemian z Mińszczyzny w pracach rady nadzwyczajnej do spraw związanych z potrzebami gospodarki rolnej w Rosji w latach 1902-1903: Participation of Polish landowners from Minsk guberniya in the work of the Extraordi-nary Council for matters connected with the needs of agriculture in Russia, in 1902-1903. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 43–62. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6460.