[1]
Ivanov, A. 2021. Sprawy honorowe z udziałem polskich deputowanych do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego w 1906 i 1913 roku (na materiale prasy rosyjskiej): Affairs of honour with participation of polish deputies of Imperial Duma in 1906 and 1913 (following Russian press). Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 63–72. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6461.