[1]
Staśkiewicz, U. 2021. Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji: Organization of national defence in selected countries. comparative analysis of Estonia, Finland And Russia. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 137–152. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6466.