[1]
Hurska-Kowalczyk, L. 2021. Główne podejścia teoretyczne do analizy „kolorowych rewolucji” na obszarze postradzieckim: Theoretical approaches to the analysis of ‘colour revolutions’ in post-Soviet space. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 225–234. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6473.