[1]
Witczak, K.T. 2021. Ugrofinizmy w języku staropruskim: Finno-Ugric Borrowings in Old Prussian. Przegląd Wschodnioeuropejski. 12, 1 (wrz. 2021), 237–250. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6474.